research-article 
Tao Wang, Yong-sheng Tian, Zhao Yin, Da-yue Zhang, Ming-ze Ma, Qing Gao and Chunqing Tan
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038992
research-article 
Yahya Dogu, Mustafa C. Sertçakan, Koray Gezer and Mustafa Kocagul
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038994
research-article 
Yangang Wang, Nanshu Chen, Qingxi Li and Georg Eitelberg
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038913
research-article 
Alexandrina Untaroiu, Hanxiang Jin, Gen Fu, Vahe Hayrapetian and Kariem Elebiary
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038914
research-article 
Jason R. Blantin, Marc D. Polanka, Joseph K. Ausserer, Paul J. Litke and Jacob A. Baranski
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038881
research-article 
Xin Deng, Brian Weaver, Cori Watson, Michael Branagan, Houston G. Wood and Roger Fittro
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038857
research-article 
Youyao Fu, Bing Xiao, Chengwei Zhang, Jun Liu and Jiangxiong Fang
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038836
research-article 
Chana Goldberg, Devaiah Nalianda, Panagiotis Laskaridis and Pericles Pilidis
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038837
research-article 
Hilal Bahlawan, Mirko Morini, Michele Pinelli, Pier Ruggero Spina and Mauro Venturini
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038838
research-article 
Shining Chan, Huoxing Liu, Fei Xing and Hang Song
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038815
research-article 
Tashfeen Mahmood, Anthony J B Jackson, Vishal Sethi, Bidur Khanal and Fakhre Ali
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038816
research-article 
Tashfeen Mahmood, Anthony J B Jackson, Vishal Sethi, Bidur Khanal and Fakhre Ali
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038817
research-article 
Yunus Emre Ayranci and Ozgen Akalin
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038818
research-article 
Saket Verma and Lalit M Das
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4038798