research-article 
Benoit Cheneau, Aymeric Vié and Sébastien Ducruix
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042205
research-article 
Kuen-Bae Lee, Mark J. Wilson and Mehdi Vahdati
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042204
Review Article 
Achinta Sarkar and Ujjwal K. Saha
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042168
research-article 
Asela Uyanwaththa, Weeratunge Malalasekera, Graham Hargrave and Mark Dubal
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042089
research-article 
Daniel Gillaugh, Alex Kaszynski, Jeffrey Brown, Joseph Beck and Joseph Slater
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042079
research-article 
Claire Bourquard and Nicolas Noiray
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042080
research-article 
Nicholas Rock, Ianko Chterev, Benjamin Emerson, Sang Hee Won, Jerry M. Seitzman and Tim Lieuwen
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4042010
research-article 
Pan Zhang, Wenzhi Gao, Qixin Song, Yong Li, Lifeng Wei and Ziqing Wei
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041962
research-article 
Sameh hamed elsayed Hassan, Ahmed Emara and mahmoud elkady
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041922
Technical Brief 
Binyang Wu, Zhiqiang Han, Xiaoyang Yu, Shuikai Zhang and Xiaokun Nie
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4039461
research-article 
Xu Rui, Long Yun, Yaoyu Hu, Junlian Yin and Dezhong Wang
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041756
research-article 
Thomas Kerr, Andrew Crandall, Dara Childs and Adolfo Delgado
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041654
research-article 
Andrew Corber, Nader Rizk and Wajid A. Chishty
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041649
research-article 
David Spura, Gunter Eschmann, Wieland Uffrecht and Uwe Gampe
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041452
research-article 
Houchuan Fan, Jimin Ni, Xiuyong Shi, Dayong Qu, Yi Zheng and Yinghong Zheng
J. Eng. Gas Turbines Power   doi: 10.1115/1.4041315